HusInfo+

Bedre bolighandel via HusInfo+

HusInfo+ er et digitalt hjælpeværktøj, som har til formål at skabe tryghed ved køb og salg af boliger. Dette sikres ved at uddybe informationerne i tilstandsrapporten og energimærket, som vedlægges bolighandlen. De byggetekniske ord i rapporterne bliver via HusInfo+ suppleret med ordforklaringer og tilhørende illustrationer, som herved gør beskrivelserne bedre at forstå. HusInfo+ sørger derudover også for et klart overblik med de væsentligste informationer fra rapporterne.

Fordele ved HusInfo+

Overblik

Skadesforhold angivet i tilstandsrapporten vises overskueligt med summering af antal og skadestyper pr. bygning. Fra energimærket angives indsatsområder for energitiltag, og potentialet for at opnå bedre energimærkeskalatrin.

Ordforklaring

Fagord og byggetekniske termer i beskrivelsen af skader fra tilstandsrapporten og ved beskrivelsen af de energibesparende tiltag fra energimærket uddybes via oplysende forklaring af det pågældende ord.

Illustrationer

Hver forklaring af fagord eller byggetekniske term fra henholdsvis tilstandsrapporten og energimærket understøttes af vejledende illustration eller foto.

Økonomi

Overslagspriser for udbedring af de beskrevne K3- og K2-skader fra tilstandsrapporten, og potentiale for besparelser ved realisering af energitiltag fra energimærket.

Samarbejdspartnere

HusInfo+ er udviklet af Energihuset Danmark i samarbejde med Boligeftersyn, Dansk Boligforsikring og Willis Tower Watson.