Byggeteknisk hotline : 9155 8787

Velkommen til HusInfo+

HusInfo+ er et digitalt hjælpeværktøj, som har til formål at skabe tryghed ved køb og salg af boliger. Dette sikres ved at uddybe informationerne i tilstandsrapporten og energimærket, som vedlægges bolighandlen. De byggetekniske ord i rapporterne bliver via HusInfo+ suppleret med ordforklaringer og tilhørende illustrationer, som herved gør beskrivelserne bedre at forstå. HusInfo+ sørger derudover også for et klart overblik med de væsentligste informationer fra rapporterne.

HusInfo+ er udarbejdet af Energihuset Danmark i samarbejde med Danskbolig Forsikring og Willis Tower Watson.

Tilstandsrapport

De følgende oplysninger stammer fra den officielle tilstandsrapport, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Disse registreringer er oplistet nedenfor. De øvrige informationer i tilstandsrapporten fremgår ikke på HusInfo+, da fokus for dette website er at sikre en bedre forståelse af de skader, som er oplistet i den officielle tilstandsrapport.

Ordforklaringer og hertil hørende illustrationer er vejledende, og disse tager ikke udgangspunkt i den aktuelle ejendom.

For at give et indblik i de eventuelle omkostninger forbundet med renovering og udskiftning af bygningskonstruktioner og tekniske anlæg, er der angivet overslagspriser ved K2 og K3 skader. Dette overslag er automatisk genereret ud fra data fra tilstandsrapporten, og de anførte beløb er alene vejledende.

Adresse:

Demo

Rapport nr:

Demo

Rapport udløbsdato:

Demo

Overblik

Litra

k3
k2
k1
k0
un

K3: Kristisk skader

K2: Alvorlige skader

K1: Mindre alvorlige skader

K0: Kosmetiske skader

UN: Bør undersøges nærmere

Beboelse
A
5
6
19
0
0
Garage/udhus
B
0
0
3
0
0
Udhus/skur
C
0
6
0
0
0
Carport
D
0
1
0
0
0
Legehus
E
0
0
0
0
0

Overblik

Litra

k3
k2
k1
k0
un
A
5
6
19
0
0
B
0
0
3
0
0
C
0
6
0
0
0
D
0
1
0
0
0
E
0
0
0
0
0

Allonge

En allonge er et tillæg til en tilstandsrapport, hvor fejl og mangler i den oprindelige rapport kan rettes eller præciseres. Derudover kan en allonge benyttes til at beskrive, at der er foretaget en udbedring af en konstateret skade. Du skal derfor være opmærksom på indholdet i en allonge i forhold til de oplistede skader fra tilstandsrapporten.

14-07-2017

Jfr. side 8 af 21 under A. Beboelse står anført: 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Vestfacade, inddækning mod syd mellem tilbygning og oprindelig bygning: Der ses her åben samling mellem bly og vindskeder. Note: Der er risiko for indtrængning af fygesne og dermed opfugtning og trænedbrydning i bagvedliggende konstruktioner. 1.11 Ventilation K1 Tagrum skønnes ikke tilstrækkelig ventileret. Isolering ligger helt ud til tagfod. Note: Der blev ikke registreret følgeskader. Disse punkter slettes fra rapporten, idet de er udbedret.

Beboelse (Litra:A)

Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k1
Tagbelægningen er med mosdannelser.
Der blev ikke registreret følgeskader.
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k3
Vestfacade, inddækning mod syd mellem tilbygning og oprindelig bygning: Der ses her åben samling mellem bly og vindskeder.
Der er risiko for indtrængning af fygesne og dermed opfugtning og trænedbrydning i bagvedliggende konstruktioner.

Overslagspris for udskiftning af inddækning/skotrende

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (lbm.)
840 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k2

Overslagspris for reparation/malerarbejde

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
201 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k2
Nordgavl: Der ses opfugtet og misfarvet træ på vindskeder.
Det er lige i overgangen mellem oprindelig bygning og tilbygning. Der er risiko for skadeudvikling i form af trænedbrydning.

Overslagspris for reparation af træværk ved tag

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
575 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k1
Tagrum: Spær og lægter er med misfarvninger.
Det vurderes at være på grund af gamle kondensdannelser.
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k1
Tagrum skønnes ikke tilstrækkelig ventileret. Isolering ligger helt ud til tagfod.
Der blev ikke registreret følgeskader.
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k1
Isolering ligger stedvis uens i loftrum.
Der er risiko for kuldebrosdannelser.
Ydervægge

Ydervægge
k1
Nordgavl: Der ses revnet murværk i overgangen mellem oprindelig bygning og tilbygning mod vest.
Det vurderes at være en bevægelsesrevne. Revnen vurderes at være i ro og ikke udvikle sig yderligere. Mindre revnedannelse efter reparation kan dog forekomme.
Ydervægge

Ydervægge
k1
Vestfacade: Der ses her revnet murværk mellem 2 vinduer, gående fra overkant sokkel og op mod vindue længst mod syd.
Det vurderes at være en sætningsrevne. Revnen skønnes at være i ro og ikke udvikle sig yderligere. Mindre revnedannelse efter reparation kan dog forekomme.
Ydervægge

Ydervægge
k2
Tilbygning mod vest, udadgående hjørne på havesiden: Der ses her trænedbrydning i beklædning.
Det er ved terræn. Skaden vil udvikle sig yderligere i form af trænedbrydning.

Overslagspris for udskiftning af beklædning

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
825 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Ydervægge

Ydervægge
k3
Tilbygning mod vest, vinduer over garage, længst mod nord: Der ses her en åbning i facadebeklædningen mellem facadebeklædningen og inddækning på bygning B.
Der er risiko for vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner.

Overslagspris for reparation af ydervægge

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
1.320 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vinduer og døre

Vinduer & døre
k2
Tilbygning mod vest: Der mangler her overfladebehandling stedvis på vinduer og beklædning.
Der er risiko for opfugtning og dermed trænedbrydning.

Overslagspris for reparation/malerarbejde

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
585 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vinduer og døre

Vinduer & døre
k2
Vestfacade, oprindeligt hus, vindue til lille værelse længst mod nord: Der ses her en punkteret rude.
Der er risiko for skadeudvikling i form af mattering af ruden.

Overslagspris for udskiftning af termorude

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (stk.)
975 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vinduer og døre

Vinduer & døre
k2
Vestfacade, vindue til lille rum længst mod nord: Der ses her tilbageliggende topforsegling, ligeledes ses der opfugtet glaslister.
Der er risiko for skadeudvikling i form af trænedbrydning.

Overslagspris for udskiftning af glasliste

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (lbm.)
130 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Fundament,sokler

Fundament
k1
Vestfacade og østfacade: Der ses en revne i sokkel i overgangen mellem oprindelig bygning og tilbygning mod syd. Revnen fortsætter op i murværk.
Det vurderes at være en sætningsrevne. Revnen skønnes at være i ro og ikke udvikle sig yderligere. Mindre revnedannelse efter reparation kan dog forekomme.
Fundament,sokler

Fundament
k1
Sydgavl: Der ses her revnet sokkel ved udadgående hjørner.
Det vurderes at være bevægelsesrevner. Revnerne vurderes at være i ro og ikke udvikle sig yderligere. Mindre revnedannelse efter reparation kan dog forekomme.
Kældre,krybekældre,terrændæk

Kældre & terrændæk
k1
Østfacade: Udluftningsrist for krybekælder er for tæt på terræn.
Det skønnes umiddelbart at der ikke er risiko for vandindtrængning.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
k1
Bryggers: Der ses betonudstøbning under opvaskemaskine og vaskemaskine.
Det vurderes at være på grund af en tidligere opstillet installation her.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
k1
Bryggers: Der ses afslået puds i væg bag vaskemaskinen og opvaskemaskinen.
Det vurderes at være pga. at der har været opstillet et tidligere skab eller lignende.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
k1
Bryggers: Sokkelklinke mangler.
Da rummet ikke er særlig vandbelastet, skønnes det at der ikke er risiko for vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
k3
Gæstetoilet: Der ses her hullet fuge i vægbeklædning lige ved vandudtag til toilet.
Der er risiko for vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner.

Overslagspris for reparation af vægoverflade

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
780 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
k3
Gæstetoilet: Der ses åben fuge under gerigter og karm.
Der er risiko for vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner.

Overslagspris for udskiftning af fuge

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (lbm.)
300 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
k1
Bryggers: Der ses revnet fuge mellem dørtrin og sokkel ved dør ved indgang til køkken.
Da rummet ikke er særlig vandbelastet, skønnes det at der ikke er risiko for vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
k3
Gæstetoilet: Samling mellem rammen til rist og afløbsskål er udfyldt med beton.
Der er risiko for vandindtrængning i bagvedliggende konstruktioner.

Overslagspris for udskiftning af gulvafløb

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (stk.)
5.750 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
k1
Gæstetoilet: Fald for gulvbelægning fra dør til gulvafløb overholder ikke bygningsreglementets regler
Der blev ikke registreret følgeskader.
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
k1
Ældre parketgulve er stedvis indbyrdes med åbne samlinger, ligeledes ses der stedvis lidt luft mellem gulvbelægning og dørtrin.
Det vurderes at være pga. udtørring.
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
k1
Der mangler stedvis afsluttet arbejder mellem gulvbelægninger og dørtrin.
Arbejdet er ikke færdiggjort.
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
k1
Tilbygning mod vest: Der er stedvis gulvklinker med manglende vedhæftning til underlaget.
Fuger er intakte.
Indervægge,skillevægge

Indervægge
k1
Tilbygning mod vest: Der ses her revnet murværk i væg bag brændeovn. Der er revne i væggen op over loft, samt i gavlvæggen mod nord.
Det vurderes at være en bevægelsesrevne. Revnen skønnes at være i ro og ikke udvikle sig yderligere. Mindre revnedannelse efter reparation kan dog forekomme.
Lofter,etageadskillelser

Lofter
IB
Ingen bemærkning
Indvendige trapper

Trapper
IB
Ingen bemærkning
VVS-installationer

Tekniske anlæg
k1
Loftrum: Der står en varmtvandsbeholder.
Den er ikke i brug.

Garage/udhus (Litra:B)

Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k1
Tagpap tag er med dampbuler.
Det er især mod nord. Der blev ikke registreret følgeskader bed besigtigelsen.
Ydervægge

Ydervægge
IB
Ingen bemærkning
Vinduer og døre

Vinduer & døre
IB
Ingen bemærkning
Fundament,sokler

Fundament
IB
Ingen bemærkning
Kældre,krybekældre,terrændæk

Kældre & terrændæk
IB
Ingen bemærkning
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
k1
Betongulv er med revnedannelser.
Det er især ved garageport. Det vurderes at være gamle frostskader.
Indervægge,skillevægge

Indervægge
k1
Der ses revnet murværk på indvendige vægge på hver side af garageport.
Det vurderes at være opstået på grund af mekanisk påvirkning fra garageporten.

Udhus/skur (Litra:C)

Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k2
bjælkeender mod vest er med trænedbrydning.
Skaden vil udvikle sig yderligere i form af trænedbrydning.

Overslagspris for reparation af træværk ved tag

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
550 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k2
Vindskeder er med trænedbrydning.
Skaden vil udvikle sig yderligere i form af trænedbrydning.

Overslagspris for reparation af træværk ved tag

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
550 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k2
Tagrende mangler.
Der er risiko for opfugtning af facader.

Overslagspris for udskiftning af tagrende/tagnedløb

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (lbm.)
715 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Ydervægge

Ydervægge
k2
Facadebeklædning er for tæt på terræn.
Der ses trænedbrydning.

Overslagspris for udskiftning af beklædning

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
825 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Ydervægge

Ydervægge
k2
Facadebeklædning mangler overfladebehandling, enkelte steder mangler den.
Der er risiko for skadeudvikling i form af trænedbrydning.

Overslagspris for reparation/malerarbejde

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
280 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vinduer og døre

Vinduer & døre
k2
Vinduesramme og glaslister er med trænedbrydning.
Skaden vil udvikle sig yderligere i form af trænedbrydning.

Overslagspris for reparation af karm/ramme

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (stk.)
1.100 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Fundament,sokler

Fundament
IB
Ingen bemærkning
Kældre,krybekældre,terrændæk

Kældre & terrændæk
IB
Ingen bemærkning
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
IB
Ingen bemærkning

Carport (Litra:D)

Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
k2
Vindskeder mangler overfladebehandling og er opfugtet.
Der er risiko for skadeudvikling i form af trænedbrydning.

Overslagspris for reparation/malerarbejde

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris (m2)
184 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Ydervægge

Ydervægge
IB
Ingen bemærkning
Fundament,sokler

Fundament
IB
Ingen bemærkning

Allonge

En allonge er et tillæg til en tilstandsrapport, hvor fejl og mangler i den oprindelige rapport kan rettes eller præciseres. Derudover kan en allonge benyttes til at beskrive, at der er foretaget en udbedring af en konstateret skade. Du skal derfor være opmærksom på indholdet i en allonge i forhold til de oplistede skader fra tilstandsrapporten.

14-07-2017

Jfr. side 8 af 21 under A. Beboelse står anført: 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Vestfacade, inddækning mod syd mellem tilbygning og oprindelig bygning: Der ses her åben samling mellem bly og vindskeder. Note: Der er risiko for indtrængning af fygesne og dermed opfugtning og trænedbrydning i bagvedliggende konstruktioner. 1.11 Ventilation K1 Tagrum skønnes ikke tilstrækkelig ventileret. Isolering ligger helt ud til tagfod. Note: Der blev ikke registreret følgeskader. Disse punkter slettes fra rapporten, idet de er udbedret.

Beboelse (Litra:A)

Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
Vestfacade, inddækning mod syd mellem tilbygning og oprindelig bygning: Der ses her åben samling mellem bly og vindskeder.

Overslagspris for udskiftning af inddækning/skotrende

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. lbm.
840 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold

Overslagspris for reparation/malerarbejde

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
201 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion

Overslagspris for reparation af træværk ved tag

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
575 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
Tagrum skønnes ikke tilstrækkelig ventileret. Isolering ligger helt ud til tagfod.
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
Isolering ligger stedvis uens i loftrum.
Ydervægge

Ydervægge
Nordgavl: Der ses revnet murværk i overgangen mellem oprindelig bygning og tilbygning mod vest.
Ydervægge

Ydervægge
Vestfacade: Der ses her revnet murværk mellem 2 vinduer, gående fra overkant sokkel og op mod vindue længst mod syd.
Ydervægge

Ydervægge
Tilbygning mod vest, udadgående hjørne på havesiden: Der ses her trænedbrydning i beklædning.

Overslagspris for udskiftning af beklædning

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
825 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Ydervægge

Ydervægge
Tilbygning mod vest, vinduer over garage, længst mod nord: Der ses her en åbning i facadebeklædningen mellem facadebeklædningen og inddækning på bygning B.

Overslagspris for reparation af ydervægge

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
1.320 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vinduer og døre

Vinduer & døre
Tilbygning mod vest: Der mangler her overfladebehandling stedvis på vinduer og beklædning.

Overslagspris for reparation/malerarbejde

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
585 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vinduer og døre

Vinduer & døre
Vestfacade, oprindeligt hus, vindue til lille værelse længst mod nord: Der ses her en punkteret rude.

Overslagspris for udskiftning af termorude

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. stk.
975 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vinduer og døre

Vinduer & døre
Vestfacade, vindue til lille rum længst mod nord: Der ses her tilbageliggende topforsegling, ligeledes ses der opfugtet glaslister.

Overslagspris for udskiftning af glasliste

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. lbm.
130 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Fundament,sokler

Fundament
Vestfacade og østfacade: Der ses en revne i sokkel i overgangen mellem oprindelig bygning og tilbygning mod syd. Revnen fortsætter op i murværk.
Fundament,sokler

Fundament
Sydgavl: Der ses her revnet sokkel ved udadgående hjørner.
Kældre,krybekældre,terrændæk

Kældre & terrændæk
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
Bryggers: Der ses betonudstøbning under opvaskemaskine og vaskemaskine.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
Bryggers: Der ses afslået puds i væg bag vaskemaskinen og opvaskemaskinen.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
Bryggers: Sokkelklinke mangler.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
Gæstetoilet: Der ses her hullet fuge i vægbeklædning lige ved vandudtag til toilet.

Overslagspris for reparation af vægoverflade

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
780 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
Gæstetoilet: Der ses åben fuge under gerigter og karm.

Overslagspris for udskiftning af fuge

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. lbm.
300 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
Bryggers: Der ses revnet fuge mellem dørtrin og sokkel ved dør ved indgang til køkken.
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
Gæstetoilet: Samling mellem rammen til rist og afløbsskål er udfyldt med beton.

Overslagspris for udskiftning af gulvafløb

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. stk.
5.750 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)

Vådrum
Gæstetoilet: Fald for gulvbelægning fra dør til gulvafløb overholder ikke bygningsreglementets regler
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
Ældre parketgulve er stedvis indbyrdes med åbne samlinger, ligeledes ses der stedvis lidt luft mellem gulvbelægning og dørtrin.
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
Der mangler stedvis afsluttet arbejder mellem gulvbelægninger og dørtrin.
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
Tilbygning mod vest: Der er stedvis gulvklinker med manglende vedhæftning til underlaget.
Indervægge,skillevægge

Indervægge
Tilbygning mod vest: Der ses her revnet murværk i væg bag brændeovn. Der er revne i væggen op over loft, samt i gavlvæggen mod nord.
Lofter,etageadskillelser

Lofter
Ingen bemærkning
Indvendige trapper

Trapper
Ingen bemærkning

Garage/udhus (Litra:B)

Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion
Ydervægge

Ydervægge
Ingen bemærkning
Vinduer og døre

Vinduer & døre
Ingen bemærkning
Fundament,sokler

Fundament
Ingen bemærkning
Kældre,krybekældre,terrændæk

Kældre & terrændæk
Ingen bemærkning
Indervægge,skillevægge

Indervægge
Der ses revnet murværk på indvendige vægge på hver side af garageport.

Udhus/skur (Litra:C)

Overslagspris for reparation af træværk ved tag

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
550 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold

Overslagspris for reparation af træværk ved tag

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
550 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Tagkonstruktion,-belægning,skorsten

Tagkonstruktion

Overslagspris for udskiftning af tagrende/tagnedløb

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. lbm.
715 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold

Overslagspris for udskiftning af beklædning

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
825 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Ydervægge

Ydervægge
Facadebeklædning mangler overfladebehandling, enkelte steder mangler den.

Overslagspris for reparation/malerarbejde

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
280 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold

Overslagspris for reparation af karm/ramme

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. stk.
1.100 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Fundament,sokler

Fundament
Ingen bemærkning
Kældre,krybekældre,terrændæk

Kældre & terrændæk
Ingen bemærkning
Gulvkonstruktion og gulve

Gulve
Ingen bemærkning

Carport (Litra:D)

Overslagspris for reparation/malerarbejde

antal
Opstartsudgift -
Enhedspris pr. m2
184 kr.
Beregnet pris i alt:
Forbehold
Ydervægge

Ydervægge
Ingen bemærkning
Fundament,sokler

Fundament
Ingen bemærkning

Energimærke

De følgende oplysninger stammer fra den officielle energimærkningsrapport, og viser i hvilket omfang der er potentiale for energiforbedringer i bygningen. Der er lagt fokus på forslag og potentiale for energioptimeringer, og oplysningerne fra energimærkningsrapporten er oplistet nedenfor. De øvrige informationer i energimærkningsrapporten fremgår ikke på HusInfo+, da fokus for dette website er at sikre en bedre forståelse af de stillede forslag, som er oplistet i den officielle energimærkningsrapport.

Ordforklaringer og hertil hørende illustrationer er vejledende, og disse tager ikke udgangspunkt i den aktuelle ejendom.

De angivne omkostninger forbundet med renovering og udskiftning af bygningskonstruktioner samt tekniske anlæg, stammer fra energimærkningsrapporten. De anførte beløb er alene vejledende, og HusInfo+ kan ikke drages til ansvar for de oplistede investeringspriser. Negative besparelser vises ikke på listen.

Adresse:

Demo

Rapport nr:

Demo

Rapport udløbsdato:

Demo

Status
Billede
Beregnet forbrug
21.600 kr./år
Energimærke
E
Mulige forbedringer
Rentable forslag
Samlet besparelse
3.400 kr./år
Energimærke
D
Alle forslag
Samlet besparelse
4.500 kr./år
Energimærke
D
Indsatsområder
Rentable forslag
Lofter
Lofter
0 kr./år
Vægge
Vægge
0 kr./år
Vinduer og døre
Vinduer og døre
1.200 kr./år
Gulve
Gulve
0 kr./år
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
2.200 kr./år
Alle forslag
Lofter
Lofter
1.100 kr./år
Vægge
Vægge
0 kr./år
Vinduer og døre
Vinduer og døre
1.200 kr./år
Gulve
Gulve
0 kr./år
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg
2.200 kr./år

Forslag til energiforbedringer

Loft

Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.

Besparelse: 1100 kr.
Vinduer

Termovinduerne udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant.

Besparelse: 500 kr.
Investering: 12200 kr.
Yderdøre

Yderdøren mod øst udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas

Besparelse: 700 kr.
Investering: 18200 kr.
Solceller

Montering af solceller på vestvendte tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 12 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Det bør ligeledes undersøges om lokale bestemmelser tillader at montere solceller.

Besparelse: 2200 kr.
Investering: 40300 kr.

Forslag til energiforbedringer

Loft

Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.

Vinduer

Termovinduerne udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant.

Yderdøre

Yderdøren mod øst udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas

Solceller

Montering af solceller på vestvendte tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 12 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Det bør ligeledes undersøges om lokale bestemmelser tillader at montere solceller.